Skip to Content

Já sem ze Strakonic

Composed by: 
trad.
Sheet Music from ABC:


ABC Code:
X:1
T:J\'a sem ze Strakonic
O:Bohemia/Czech Republic
K:D
M:3/4
L:1/8
V:1
D2 (DE) (FG)|A3 B A2 | A2 (GF) (GA) |F3 A F2 |F2 (ED) (EF) |D4 z2 |
w:J\'a sem_ ze_ Stra-ko-nic du-d\'a_cek_ Svan-do-vic skap-sou_ pr\'azd_ nou
w:Na z\'a_dech_ m\'am ra-nec a vru_ce_ l\'i-va-nec sklen-ku_ pl_nou,
F2 (ED) (EF) |D4 z2 :| F2 A2 (GF) |F2 E2 E2 |(FG) A2 (GF) |F2 E2 z2 |D2 (DE) (FG) |A3 B A2 |
w: skap-sou_ pr\'azd_nou. Me se to_ ve-se-le, hra_je a_ zp\'i-v\'a. Pred kaz_dou_ p\'is-nic-kou
w: sklen-ku_ pl_nou.
A2 (GF) (GA) |F3 A F2 |F2 (ED) (EF) |D4 z2 |F2 (ED) (EF) |D4 z2 ||
w:zav-d\'am_ si_ skle-nic-kou pl-nou_ pi_va, pl-nou_ pi_va.
V:2
L:1/8
D2 (DC) (DE)|F3 GF2 |F2 (ED) (EF)|D3 F D2 |D2 (CA,) (CA,)|D4 A,2 |
D2 (CA,) (CA,)|D4 z2 :| D2 F2 (ED) |D2 C2 C2 |(DE) F2 (ED) |D2 C2 z2 |D2 (DC) (DE)|F3 GF2 |
F2 (ED) (EF)|D3 F D2 |D2 (CA,)(CA,)|D4 A,2 |D2 (CA,) (CA,)|D4 z2 ||
V:1
P:Interlude with Ornaments
L:1/8
(FG) ~A2 (GF) |{G}(FE) {F}(ED) TE2 |(FG) ~A2 (GF) |{G}(FD) ~E2 (A/G/F/E/)|(DC) (DE) (F/E/F/G/)|(AD) (AB) ~A2 |
{B}A2 (GF) (G/F/G/A/)|(~FD) (FA) F2 |{A}F2 (~ED) (E/D/E/F/) |(DA,) (DF) (A/G/F/E/)|~F2 (ED) (E/D/E/F/)|~D4 z2 ||
%%
Lyrics: 

Já sem ze Strakonic
dudáček Švandovic
|: S kapsou prázdnou :|
Na zádech mám ranec
a v ruce lívanec,
|: sklenku plnou :|
Mĕ se to vesele, hraje a zpívá
před každou písničkou
zavdám si skleničkou
|: plnou piva :|

Location

Czech Republic
up
0 users have voted.
Powered by Drupal, an open source content management system