Skip to Content
Title Tunes / Songs of this Type
3/2 Hornpipe
5/4 waltz
8 Step Waltz
Air
An Dro
Anglaise
Barndance
Bourrée 2 temps
Bourrée 3 temps
Branle
Canon
Chapeloise
Children's Song
Choro / Chorinho Brasileirinho
Christmas Song
Contredanse
Deutscher
Djanguritsa Djangurica
Engelska Engelska från Västergötland
Finnish Tango Kohtalon Tango
Finnskogspols
Forro / Baiao
Gangar Gangar efter Myllarguten
Gånglåt
Gavotte
Gavotte de l'Aven Gavotte de l'Aven
Halling
Hanter Dro
Hop Jig The Dusty Miller
Hopsar
Hora
Hornpipe
Hymn
Jig
Jodler
kolečko Když jsem koval koníčky
Kopanitsa
Kost ar c'hoat
Kujawiak Ada's Kujawiak
Labajalg
Lament Angellare
Ländler
Långdans
Laridé 8 temps
Love Song
Maraichine Maraichine
March
Mazurek
Mazurka
Merengue Un Soir
Minuet
Monferrina
Muiñeira
Oberek
Pas d'été
Passepied
Polka
Polka piquée Polka piquée de Corrèze
Polonaise
Pols
Polska
Rachenitsa
Reel
Ridée 6 temps
Rond de Saint-Vincent
Ronde de Chantecorps Ronde de Chantecorps
Rondeau
Rongger
Sardana Sardina
Schleuniger
Scottishe
Scottishe Valse
Sedi Donka Sedo Donka
Sevdah Zapjevala sojka ptica
Slängpolska
Slip Jig
Song
Sousedská Without Title (Kunz [77]) (Sousedská?)
Springar Linborjen
Strathspey
Waltz
Wedding March
Zwiefacher
Powered by Drupal, an open source content management system